Hangi firmalar OSGB hizmeti almak zorunda

Her vergi mükellefinin bir Nace kodu ve bu koda karşılık gelen iş yeri tehlike sınıfı mevcuttur.

İşyerlerine ait SGK sicil numarasındaki ilk iki rakamdan sonra ve vergi sisteminde Maliye Bakanlığı'nın belirlediği aynı zamanda vergi levhasında ana faaliyet kodları bölümünde yazılan kod; Nace kodudur. Nace koduna sahip olan bir işletme ise, bu kodun karşılığı olan tehlike sınıfında faaliyet gösterir. Tehlike sınıfı Bakanlığın yayınladığı tehlike sınıfları tebliğine göre belirlenmektedir. İşletmeler az tehlikeli / tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere üç ayrı grupta yer alırlar.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile başta vergi mükellefiyetine haiz işletmeler ile kamu kurum ve kuruluşları çalışan sayıları ve iş yeri tehlike sınıflarına göre belirlenmiş tarihlerde, iş güvenliği uzmanı / iş yeri hekimi / yardımcı sağlık personeli bulundurmak veya bu yönde Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden (OSGB sözleşmesi yapmak) hizmet almak zorundadırlar.

Aralık 2013 itibariyle;

50 kişiden fazla çalışanı olan tüm işletmeler / 01.01.2013 tarihinde

50 kişiden az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işletmeler / 01.01.2014 tarihinde

50 kişiden az çalışanı olan az tehlikeli işletmeler / 01.07.2016 tarihinde

Tüm kamu kurum ve kuruluşları / 01.07.2016 tarihinde

OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) sözleşmesi yapmak zorundadır.

İşletmenizin Nace kodunu ve tehlike sınıfını öğrenmek için Tıklayınız

AB Uyum OSGB